Understrøm

Slagterhusgade 5e, 1715 København V

Understrøm arrangerer koncerter med nykomponeret og improviseret musik. Det er danske ensembler der oftest er nyligt sammensat af kapelmesteren. Enkelte koncerter vil være sammensat til lejligheden i overraskende kunstnermøder på tværs af genrer og generationer, men med fokus på musikkens egne (optimale) betingelser.
Foreningen tager afsæt i det danske miljø for progressiv musik, som den manifesterer sig i både komposition og improvisation og lægger afstand til genreskel. Igennem jævnlige koncerter præsenterer foreningen musik der sætter det personlige og nutidige udtryk på spidsen og vender bunden i vejret på musikalske traditioner. Det er Understrøms opfattelse, at København, som den internationale storby den er, lige nu mangler denne åbne koncertforening der på en jævnlig basis præsenterer ny dansk improvisations- og kompositionsmusik under tilfredsstillende akustiske og økonomiske forhold. Understrøms koncerter tilstræber at skabe et tværdisciplinær"...

Læs hele beskrivelsen.


Koncerter i Copenhagen Jazz Festival 2016