Copenhagen Jazz Festival svarer på kritikken, 7. april


Copenhagen Jazz Festival svarer på kritikken, 7. april, 2017

Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen har torsdag kritiseret Copenhagen Jazz Festivals ledelse for at ”diskriminere” og benytte sig af ”apartheid”.

Baggrunden for kritikken var tilsyneladende et indslag på Radio 24syv torsdag morgen, hvor der angiveligt var dukket ”nye oplysninger” op i sagen om den israelske musiker Alon Farber. Ifølge Radio 24syv skulle festivalleder Kenneth Hansen have nægtet at mødes med Alon Farber i forbindelse med jazzkonferencen Jazzahead i Bremen, i slutningen af april.

Dette er ikke korrekt.

I en kort mailudveksling mellem Copenhagen Jazz Festival og Alon Farber torsdag, bekræfter Farber at han ikke på noget tidspunkt har haft opfattelsen af, at Kenneth Hansen ikke har villet mødes med ham.

Festivalleder Kenneth Hansen: ”Det glæder mig, at Alon Farber helt kan afkræfte historien. Vi har snakket en del sammen siden misforståelsen omkring den famøse mail, og Alon Farber skal som bekendt spille med sin gruppe på sommerens festival. Desuden har vi også en aftale om at mødes på Jazzahead i Bremen.”

Anders Laursen, bestyrelsesformand for Copenhagen Jazz Festival: ”Vi har i sidste uge afleveret en redegørelse om sagen til henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune samt Slots- og Kulturstyrelsen. Sidstnævnte har stillet sig tilfreds med redegørelsen, men vi har ikke hørt yderligere fra Københavns Kommune – før udtalelserne i Berlingske torsdag. Vi undrer os over kritikken fra Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen, men er overbevist om, at det er baseret på en simpel misforståelse. Copenhagen Jazz Festival diskriminerer ikke, hverken på baggrund af nationalitet, politisk overbevisning eller andet.”