Frivillige


cjf17_frivilligfest

Copenhagen Jazz Festivals sekretariat engagerer hvert år 150-200 frivillige under sommerens festival. Festivalen har gennem årene opbygget en stærk frivilligkultur – under sommerens festival arbejder frivillige og faste medarbejdere side om side og udgør sammen en stor festivalfamilie.

Copenhagen Jazz Festival gør en dyd ud af at tage sig godt af sine frivillige, hvilket viser sig i, at mange af de frivillige har været en del af festivalen år efter år. 65% af de frivillige er gengangere fra tidligere år, og næsten halvdelen af de frivillige har været med i to år eller mere. 80% af de frivillige er danske, mens de resterende udgøres af hele 15 forskellige, primært europæiske nationaliteter.

Aldersmæssigt spænder de frivillige fra 18-76 år og fordeler sig lige på grupperne under 25 år, 25-39 år og over 40 år. Kønsfordelingen er 60% kvinder og 40% mænd. De frivillige udfører opgaver i tilknytning til festivalens koncerter og øvrige arrangementer såsom plakat- og programoffentliggørelser, men også på festivalens kontor. Opgaverne er bl.a. backstage, bar, stage hand, runner, kontorassistent, regnskab, chauffør med mere.

Hvis du ønsker at blive frivillig på Copenhagen Jazz Festival, skal du sende en mail til sekretariatet på frivillig@jazz.dk.