Koncerten er afsluttet

Simon Toldam Orkester STORK

5e / ILK, København V

Eksperimental Free Jazz DKK 6pm-concert 40 DKK. Evening ticket (8pm-midnight) 100 DKK.

DørsalgLignende koncerter i Copenhagen Jazz Festival 2018