Koncerten er afsluttet

Cirkulært Musiksystem
Sammenslutningen År & Dags fire medlemmer, Anders Lauge Meldgaard, Andreas Pallisgaard, Mads Pind Forsby og Michael Mørkholt præsenterer ny musik til et elektroakustisk system og instrumentarium, der sammenkæder digital og analog teknologi, mekanik og menneske i ét kredsløb.

Stykket Cirkulært Musiksystem kredser om tiden. En stor mængde hjemmebyggede mekaniske træhjul med håndsving styrer en række synthesizere, sequencere, slagtøj, støjmaskiner mm. Den cirkulære bevægelse danner rammen for kompositionslogikken. Det hånddrevne princip og hjulenes fysik og idiomatik skaber en sejlende og vævende rytmik, hvor flere sprængte tidsligheder sammenlægges til en særegen og lagdelt fællestid. År & Dag har udarbejdet et kompositionssystem, der er tænkt som et installatorisk værk, betjent af komponisterne selv. De fire medlemmers individuelle arbejdsgange og kunstneriske idéer smelter sammen og fremføres i fællesskab.

Cirkulært Musiksystem...

Læs mere


Line up:
  • Anders Lauge Meldgaard
  • Andreas Pallisgaard
  • Mads Pind Forsby
  • Michael Mørkholt