Koncerten er afsluttet

New Jungle Orchestra feat. Anders & Benjamin Koppel


Moderne World/Folk DKK 300 kr + gebyr


Anders Koppel og Benjamin Koppel har for første gang skrevet et 3-kvarters langt værk sammen der skal uropføres til Summer Jazz 2022 i Prøvehallen som en del af fejringen af Anders Koppel 75 år. Værket tager udgangspunkt i klimastatements og har fået titlen Who Really Cares? fordi vi i mange årtier har fået at vide at vores CO2 udledning påvirker klimaet negativt og rammer vores natur, drikkevand og fremtidsudsigter. Alligevel sker der ingen egentlige ændringer. Kyotoprotokollen til FN blev vedtaget i 1997 hvor EU-landene ved en senere revidering forpligtede sig til at mindske deres udledning af seks drivhusgasser (kuldioxid, methan, nitrogenoxider, hydrofluorcarboner, perfluorcarboner og svovlhexafluorid) med 8 pct. frem til 2012. I 2021 udkom der endnu en klimarapport fra FN der slår endeligt fast at der er tale om menneskeskabte klimaforandringer men Who Really Cares?

New Jungle Orchestra har via orkestrets rejser verden rundt defineret en lyd og et musi...

Læs mere


Line up:
 • Pierre Dørge -dirigent & guitar
 • Gunnar Halle - trompet
 • Jakob Mygind - sopr. & ten.sax
 • Anders Banke - klarinet, basklarinet & ten.sax
 • Kenneth Agerholm - trombone
 • Irene Becker - piano & synthesizer
 • Thommy Andersson - kontrabas
 • Ayi Solomon - afrikansk perkussion
 • Martin Andersen - trommer
 • Anders Koppel - hammondorgel
 • Benjamin Koppel - Saxofon

Lignende koncerter i Copenhagen Jazz Festival 2022