Om fonden


Bag Copenhagen Jazz Festival og Vinterjazz står Copenhagen Jazz Festival Fonden med det formål at producere en international jazzfestival årligt i København og derigennem udvikle og styrke jazzmiljøet i Danmark.

Foruden at arrangere omkring 100 gratis- og betalingskoncerter står fonden for den generelle markedsføring af alle de to festivalers koncerter. Derudover producerer Copenhagen Jazz Festival særlige koncerter og koncertrækker i løbet af året.

Copenhagen Jazz Festival Fonden er en non-profit selvejende institution, og skulle den ét år generere et overskud, anvendes midlerne i overensstemmelse med formålet og investeres i næste års jazzfestivaler.

Bestyrelse


Henrik Tvarnø, formand
– udpeget i 2022

Lars Bertolt Winther, næstformand
– udpeget i 2020

Trine Nielsen
– udpeget i 2021

Kristina Holgersen
– udpeget i 2021

Sama Sadat Ben Haddou
– udpeget i 2022

Michael Falk Marino
– udpeget i 2024

Læs mere om bestyrelsen her.

Årsrapporter


Årsrapport 2022
Årsrapport 2021
Årsrapport 2020
Årsrapport 2019
Årsrapport 2018
Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014

Mål- og rammeaftale / Statens Kunstfond


Copenhagen Jazz Festival (CJF) 2021-2024

Evaluering / Statens Kunstfond


Copenhagen Jazz Festival 2023

God fondsledelse


Copenhagen Jazz Festival Fonden er omfattet af Kulturministeriets God ledelse i selvejende kulturinstitutioner og følger ministeriets anbefalinger:

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner