Koncerten er afsluttet

Everybody Comes From Somewhere


Moderne DKK 50 kr.

Dørsalg

Koncerten kobler samspillet mellem musik og storytelling og den synergi der udspringer heraf, med henblik på at opsøge, forstå, føle og formidle menneskers ophav gennem musikken.

Omdrejningspunktet for koncerten vil være fortællinger med afsæt i kunstnerens og publikums slægtshistorie og musikkens evne til at adressere de hertil knyttede følelser på tværs af tid, rum og kulturelle tilhørsforhold. Det er således musikkens evne til at formidle især de grundlæggende følelser på tværs af kulturer og, måske endnu vigtigere, også musikkens evne til at vække disse og mere komplekse følelser i mennesker.

Gennem musikken opsøges og aktiveres de emotionelle fællesnævnere der ligger udenfor sprogets rækkevidde og er genkendelige på tværs af menneskers personlige fortællinger, hvorved det bliver dem muligt at spejle sig i og i nogle tilfælde føle hinandens fortællinger. Målet er at kunstnere og publikum opnår en dybere forståelse af ...

Læs mere


Line up:
  • Thommy Andersson, S, - bass
  • Jonas Berg, S, - Klaver/keys
  • Marc Bernstein - sax og bass clarinet
  • Trommer, US, - Devin Gray

Lignende koncerter i Vinterjazz 2019