Holbæk Jazzklub

Gasværksvej 9, 4300 Holbæk
Se på kort

Om Holbæk Jazzklub
Holbæk Jazzklub, som har eksisteret siden 1955 og i sin nuværende form siden 1996, er en ikke-kommerciel forening hvis formål det er at præsentere jazz med danske og udenlandske kunstnere af høj kvalitet, for derigennem både at give publikum gode musikalske oplevelser og udbrede kendskabet til jazz i almindelighed, men også at virke som inspiration for det lokale musik- og kulturliv.

Den daglige drift af Holbæk Jazzklub bliver varetaget af en bestyrelse. Bestyrelsen, der vælges blandt foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling, består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter. Derudover drives arrangementerne blandt andet af frivillige – kaldet ”jobbere”.

Jazzklubbens generalforsamling afholdes hvert år senest medio februar måned ifølge vedtægterne. Officiel indkaldelse sker her på siden og ved annoncering i pressen – desuden via nyhedsbreve, trykt programmateriale og lign.

Genre
"...

Læs hele beskrivelsen.


Koncerter i Vinterjazz 2024