Koncerten er afsluttet

HYPNO QLUB II: Kollaborativet (SE)


Contemporary DKK 120/80

Dørsalg

Malmöbaserade scenkonstkollektivet Kollaborativet intar Hypno Qlub med en platsspecifik händelse skapad exklusivt för denna kväll. Ljus, ljud och projektioner vävs samman med rörelse och scenografi i ett långsamt skiftande drömskt scenario. I en improviserad och intuitiv process växer händelsen fram under kvällens gång. Händelsen varar nonstop i 3 timmar och publiken är välkommen att röra sig fritt i scenrummet under hela händelsen.
Kollaborativet är verksamma i gränssnittet mellan rörelse, performance samt bild- och installationskonst.
I gruppen finns kompetens inom rörelse och koreografi, objektsarbete, scenografi, kostym, musik och ljud, ljus, foto, animation och grafisk design. Flera medlemmar har också pedagogisk utbildning och erfarenhet.
Kollaborativet arbetar i ett planhierarkiskt samskapande, där alla scenkonstnärer, utöver sina individuella spetskompetenser, gemensamt ansvarar för helheten.

Line up:
  • Astrid Hemer Nordenhake
  • Erik Rask
  • Lisbeth Hagerman
  • Marta Cicionesi
  • Meike Deppert
  • Herman Müntzing

Lignende koncerter i Vinterjazz 2024